horní levý roh horní okraj horní pravý roh
 
 

DJ Petr Štrup - Ozvučení a moderování společenských akcí

Telefon: 734 653 469

  • Obrazek svetla 01
  • Obrazek svetla 02
  • Obrazek svetla 03Všeobecné obchodní podmínky při rezervaci hudební produkce
Předmět koupě


Předmětem kupní smlouvy je zajištění hudební produkce včetně moderátora na akci konanou zákazníkem ve zvoleném termínu a místě, kde je tato produkce zákony České republiky povolena.


Rezervace termínu hudební produkce


Rezervace hudební produkce je možná prostřednictvím emailu nebo telefonicky

• Rezervaci termínu hudební produkce lze provést maximálně jeden rok před konáním akce.
• Za každou hudební produkci je stanovena cena objednávky podle typu hudební produkce.
• Odstoupit od rezervace hudební produkce lze maximálně 24 hodin před začátkem sjednané hudební produkce.
• U rezervací platí cena, která je v době rezervace uvedena v ceníku na internetových stránkách www.ps-company.cz.

Způsob provedení rezervace


Po telefonickém nebo emailovém objednání data, času a místa konání akce, je zákazníkovi poslána potvrzující zpráva obsahující shrnutí těchto údajů a cena produkce pro zkontrolování údajů a následné potvrzení správnosti údajů potvrdí zákazník na email, z kterého mu byla potvrzující zpráva odeslána. Tímto je termín a místo akce zarezervováno pro daného zákazníka. Další upřesňující informace se vyměňují výhradně pomocí emailové komunikace. V případě telefonického předání upřesňujících informací, je do 24 hodin od telefonického hovoru nebo SMS zasláno shrnutí těchto informací prostřednictvím emailu a zákazník správnost těchto údajů potvrdí na email, z kterého mu byla potvrzující zpráva odeslána.


Platba


Platbu hudební produkce lze uskutečnit:


• Převodem z bankovního účtu
• Bezhotovostně kreditní kartou
• V hotovosti

Odstoupení od smlouvy o hudební produkci zákazníkem - spotřebitelem


Odstoupení od smlouvy o hudební produkci lze pouze písemně prostřednictvím emailu uvedeném v kontaktních informacích.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů


Petr Štrup prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání). Petr Štrup postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Závěrečné ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den realizace nákupu kupujícím. Rezervací hudební produkce kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.

Petr Štrup
Štúrova 1701/55
Praha 4 - Krč
140 00
IČ: 41224116
zapsáno Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 66531


   Domů  |  Technika  |  Světla  |  Fotogalerie  |  O mě  |  Kontakt Mapa Webu |  Služby |  Obchodní podmínky |  Osobní údaje 

© DJ Petr Štrup ml.

Tel.: +420 734 653 469
(8:00-20:00)   |  Travná 1285, Praha 9 - Kyje  |  petr.strup@gmail.com
 
levý roh okraj pravý roh
twitter  facebook 
„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde